Khác biệt giữa các bản “Hằng số khí”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hằng số khí''' hay '''hằng số khí lí tưởng''', kí hiệu ''R'', là tích số giữa [[hằng số Avogadro]] ''N''<sub>''A''</sub> và [[hằng số Boltzmann]] ''k''<sub>''B''</sub>: R = N<sub>A</sub>.k<sub>B</sub> và có giá trị R = 8,314 J.mol<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, dùng trong phương trình khí lí tưởng p.V = n.R.T.
:''R'' = ''N''<sub>''A''</sub>''k''<sub>''B''</sub>
và có giá trị ''R'' = 8,314 [[Joule|J]][[mol]]<sup>-1</sup>[[kelvin|K]]<sup>-1</sup>
 
Hằng số này xuất hiện trong [[phương trình khí lí tưởng]]:
:''p''×''V'' = ''n''×''R''×''T''
với
*''p'' là [[áp suất]] khối [[chất khí]]
*''V'' là [[thể tích]] khối khí
*''n'' là số [[mol]] khí được chứa trong thể tích ''V''
*''T'' là [[nhiệt độ]] của khối khí
 
 
 
[[Thể loại:Vật lý học]]
[[Thể loại:Hằng số vật lý]]
 
Người dùng vô danh