Khác biệt giữa các bản “Phong trào Ngũ Tứ”

== Nguyên nhân ==
 
Sau khi [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]] kết thúc, các nước thắng trận đã ký kết bản [[Hòa ước Versailles|Hiệp ước Versailles]], trong đó có điều khoản chuyển giao chủ quyền tỉnh [[Sơn Đông]] (Trung Quốc) từ tay [[Đế quốc Đức|Đức]] sang cho [[Đế quốc Nhật Bản|Nhật Bản]]. Các tầng lớp nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là học sinh sinh viên đã đứng lên đấu tranh chống lại quyết định này. Phong trào lan rộng, chuyển mũi nhọn đấu tranh từ chống lại Hiệp ước Versailles sang chống lại chính phủ [[Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949)|Trung Hoa Dân quốc]] lúc bấy giờ.
 
== Diễn biến ==
Người dùng vô danh