Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
| Type
}}
'''Quốc kỳ Nhật Bản''' ({{lang-ja|日本の国旗}}) là một hiệu kỳ hình chữ nhật màu trắng với một đĩa tròn màu đỏ lớn (đại diện cho mặt trời) tại trung tâm. Quốc kỳ được gọi chính thức là {{nihongo|'''''Nisshōki'''''|日章旗||hanviet=Nhật chương kỳ|kyu=|hg=|kk=|}} trong tiếng Nhật, song được gọi thông tục hơn là {{nihongo|'''''Hinomaru'''''|日の丸||hanviet=Nhật chi hoàn|kyu=|hg=|kk=|}}.
 
''Nisshōki'' được chỉ định làm quốc kỳ theo Pháp luật về quốc kỳ và quốc ca được công bố và có hiệu lực vào ngày 13 tháng 8 năm 1999. Mặc dù trước đó không có pháp luật chỉ định về quốc kỳ, song hiệu kỳ mặt trời vẫn là quốc kỳ trên thực tế của Nhật Bản. [[Thái chính quan]] ban hành hai quy tắc vào năm 1870, mỗi quy tắc có một điều khoản về thiết kế của quốc kỳ. Cũng trong năm 1870, hiệu kỳ mặt trời được thông qua làm quốc kỳ sử dụng trên thương thuyền, và là quốc kỳ sử dụng trong Hải quân. Việc sử dụng ''Hinomaru'' bị hạn chế nghiêm ngặt trong những năm đầu Hoa Kỳ chiếm đóng sau [[Chiến tranh thế giới thứ hai]]; những hạn chế này sau đó được nới lỏng.
Người dùng vô danh