Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Định cư trên Sao Hỏa”

:::''Space colonization'' (cũng gọi là ''space settlement'', hay ''extraterrestrial colonization'') là sự cư trú lâu dài của con người bên ngoài Trái Đất.''
:::Nếu dịch theo ý nghĩa thuật ngữ, thì chẳng phải điều trên đã chứng minh rằng ''space colonization'' là ''định cư ngoài không gian'' là gì ?
:::Còn xét về ý nghĩa phổ thông của từ ''colonization'', tôi cũng đã chứng minh rằng nó cũng mang nghĩa là "khu định cư" (''settlement'') đó thôi. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 05:26, ngày 4 tháng 12 năm 2018 (UTC)