Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạch nối tiếp và song song”

n (Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:24, ngày 5 tháng 11 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>
:.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|190x190px]]connectedth>
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: <math>I = I_1 + I_2 +... + I_n</math>
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: <math>U = U_1 = U_2 =... = U_n</math>
*[[Điện trở]] tương đương có công thức: <math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>