Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạch nối tiếp và song song”

Đã lùi lại sửa đổi 45444599 của 2001:EE0:4648:7630:6C24:F19B:76D3:541C (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 45444599 của 2001:EE0:4648:7630:6C24:F19B:76D3:541C (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>
:.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connectedth>connected to the same wires.|190x190px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: <math>I = I_1 + I_2 +... + I_n</math>
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: <math>U = U_1 = U_2 =... = U_n</math>
*[[Điện trở]] tương đương có công thức: <math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>
Người dùng vô danh