Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

Định luật Charles và Gay Lussac là ai định luật khác nhau. Và định luật được lấy the tên của Jacques Charles
(→‎top: clean up)
(Định luật Charles và Gay Lussac là ai định luật khác nhau. Và định luật được lấy the tên của Jacques Charles)
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Charles and Gay-Lussac's Law animated.gif|nhỏ|Hoạ cảnh nêu lên mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối.]]
'''Định luật Charles''' hay '''Định luật Gay-Lussac''' là một định luật quan trọng về các chất khí được sử dụng nhiều trong chương [[nhiệt động]] và [[hóa lý]] của ngành [[hoá học]]. Định luật lấy tên theo [[JosephJacques Louis Gay-Lussac]],Charles được phát biểu như sau:
 
: ''Với [[mol|lượng]] khí n không đổi ở [[áp suất]] p không đổi thì tỉ số giữa [[thể tích]] V và [[nhiệt độ]] T không đổi hay thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với nhau''
Mối quan hệ [[tỷ lệ (toán học)#Tỷ lệ thuận|tỉ lệ thuận]] này có thể được viết là:
Người dùng vô danh