Khác biệt giữa các bản “Lập pháp”

n (Greenknight dv đã đổi Cơ quan lập pháp thành Lập pháp qua đổi hướng)
 
== Danh sách tên các cơ quan lập pháp ==
{{chính|Danh sách các quốc gia theo cơ quan lập pháp }}
[[Tập tin:Unibicameral Map.png|400px|nhỏ|{{legend|#38b4d8|Các quốc gia có [[lưỡng viện lập pháp]].}}{{legend|#f09c30|Các quốc gia có [[độc viện lập pháp]].}}{{legend|#a0989f|Các quốc gia không có cơ quan lập pháp.}}]]
===== Cấp quốc gia =====