Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tiền tố = [[Nghệ sĩ Nhân dân]]
| birthname = Phạm Chương
| nghệ danh = Mười Thân
| nền = diễn viên sân khấu
| birthdate= 1895