Khác biệt giữa các bản “Thanh Xuân”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Tôn Thất Tùng (phố Hà Nội)|Tôn Thất Tùng]]
* [[Trần Điền (phố Hà Nội)|Trần Điền]]
* [[Trịnh Đình Cửu (phố Hà Nội)|Trịnh Đình Cửu]]
* [[Trường Chinh (phố Hà Nội)|Trường Chinh]]
* [[Vọng (phố Hà Nội)|Vọng]]
Người dùng vô danh