Khác biệt giữa các bản “Sóc Sơn”

 
==Đường phố==
{{Div col|3|}}
* [[Đa Phúc (đường Hà Nội)|Đa Phúc]]
* [[Khuông Việt (phố Hà Nội)|Khuông Việt]]
<!--* [[Làng Đoài (đường Hà Nội)|Làng Đoài]]-->
* [[Lưu Nhân Chú (phố Hà Nội)|Lưu Nhân Chú]]
* [[Ngô Chi Lan (đường Hà Nội)|Ngô Chí Lan]]
* [[Núi Đôi (đường Hà Nội)|Núi Đôi]]
<!--* [[Phù Đổng (đường Hà Nội)|Phù Đổng]]-->
* [[Võ Nguyên Giáp (đường Hà Nội)|Võ Nguyên Giáp]]
* [[Võ Văn Kiệt (đường Hà Nội)|Võ Văn Kiệt]]
{{Div col end}}
 
==Giao thông==
Người dùng vô danh