Khác biệt giữa bản sửa đổi của “RDX”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Nó là chất rắn màu trắng, ở mật độ lớn nhất theo lý thuyết 1.82 g/cm³. Nó được tạo thành nhờ phản ứng cô đặc [[axit nitric]] với [[hexamine]].
 
(CHC<sub>26</sub>)H<sub>612</sub>N<sub>4</sub> + 4HNO10 HNO<sub>3</sub> → (CHC<sub>23</sub>H<sub>6</sub>-N-NO<sub>26</sub>)O<sub>36</sub> + 3HCHO3 + NHCH<sub>42</sub>(NO<supsub>+2</supsub>)<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 3 H<supsub>-2</supsub>O
 
Nó là một mạch vòng, bắt đầu bị phân hủy ở khoảng 170&nbsp;°C và nóng chảy ở 204&nbsp;°C. công thức phân tử của nó là: hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine hay (CH<sub>2</sub>-N-NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>.