Khác biệt giữa các bản “Anouvong”

không có tóm lược sửa đổi
==Hậu duệ==
Ông có 27 con trai và 7 con gái.
 
* Vương tử
# Vương tử Sudhisara Suriya (Sonthesan Sua hoặc Poh)
# Vương tử Nagaya ([[Ngaow]])
# Vương tử Yuva ([[Rajabud Yoh]]), [[uparaja|phó vương]] của [[vương quốc Champasak|Champasak]]
# Vương tử Deva (Teh)
# Vương tử Barna (Banh)
# Vương tử Duang Chandra (Duang Chanh)
# Vương tử Kiminhiya ([[Khi Menh]]), [[uparaja|phó vương]] của Viêng Chăn
# Vương tử Kamabinga (Kham Pheng)
# Vương tử Oanaya (Pane)
# Vương tử Suvarna Chakra (Suvannachak)
# Vương tử Jayasara (Sayasane)
# Vương tử Suriya (Suea)
# Vương tử Maen
# Vương tử Jangaya (Chang)
# Vương tử Ungagama (Ung Kham)
# Vương tử Khatiyara (Khattignah)
# Vương tử Buddhasada (Phuthasath)
# Vương tử Tissabunga (Disaphong)
# Vương tử Dhanandra (Theman)
# Vương tử Hien Noi
# Vương tử Ong-La
# Vương tử Phui
# Vương tử Chang
# Vương tử Khi
# Vương tử Anura (Nu)
# Vương tử Thuan
# Vương tử Di
* Vương nữ
# Vương nữ Nujini (Nu Chin)
# Vương nữ Sri
# Vương nữ Chandrajumini (Chantarachome)
# Vương nữ Gamavani (Kham Vanh)
# Vương nữ Jangami (Siang Kham)
# Vương nữ Gamabangi (Kham Pheng)
# Vương nữ Buyi (Nang Nu)
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh