Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nhân bản vô tính”

 
* [[Nhân bản vô tính]]
Which one is better?--<span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em gray">'''[[User:Betoseha|S7P]]'''</span> <sup>'''''[http://www.facebook.com/home.php?sk=group_113132062091537 Group-CJKV]'''''</sup> <font color="#eb0000">★</font><span style="color:gray"><ruby><rb>委班</rb><rp>(</rp><rt>ủy ban</rt><rp>)</rp></ruby>&nbsp;<ruby><rb>復活</rb><rp>(</rp><rt>phục hoạt</rt><rp>)</rp></ruby>&nbsp;<ruby><rb>漢喃</rb><rp>(</rp><rt>hán nôm</rt><rp>)</rp></ruby>&nbsp;<ruby><rb>越南</rb><rp>(</rp><rt>việt nam</rt><rp>)</rp></ruby></span><font color="#eb0000">★</font> 04:33, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)
: Chữ "nhân" trong "nhân bản vô tính" có nghĩa là gì? "man" hay "nucleus" hay "multiply"? Từ này khá khỏ hiểu vì dịch từ tiếng Anh một cách quá cục mịch (cloning = make copies (multily) without sexual process). Nếu đã dịch thì sao không dùng tiếng Việt mà phải dùng Hán Việt. Ai, hội đồng khoa học VN nào, đặt ra từ này? Từ "dòng hóa" cũng rất khó nghe. Tôi nghĩ hai từ là một nhưng khổ thay là cả hai đều không chuẩn. Nếu phải chọn thì tôi chọn "nhân bản vô tính".[[Thành viên:Cao Xuan Kien|CXKiên]] ([[Thảo_luận_Thành_viên:Cao_Xuan_Kien|Thảo luận]]) 23:14, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)