Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
===Nhược điểm===
Tuy nhiên, hình thức doanh nghiệp liên doanh cũng có sự bất lợi là có sự ràng buộc chặt chẽ trong một pháp nhân chung giữa các bên hoàn toàn khác nhau không chỉ về ngôn ngữ mà còn về truyền thống, phong tục, tập quán, phong cách [[kinh doanh]], do vậy có thể phát sinh những mâu thuẫn không dễ gì giải quyết.
[[Thể loại:Doanh nghiệp]]
14.730

lần sửa đổi