Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

n
 
==Thay đổi hành chính==
Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 23 đơn vị hành chính gồm: [[Huế|thành phố Huế]] (tỉnh lị), 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 20 huyện: [[A Lưới]], [[Bố Trạch]], [[Cam Lộ]], [[Gio Linh]], [[Hải Lăng]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Thủy]], [[Hương Trà]], [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Minh Hóa]], [[Nam Đông]], [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Phú Lộc]], [[Phú Vang]], [[Quảng Điền]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Phong]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]], [[Vĩnh Linh]].
 
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày 11-3-1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
* 3 huyện [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Quảng Điền (huyện)|Quảng Điền]], [[Hương Trà]] thành huyện [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]]
* 2 huyện [[Triệu Phong]], [[Hải Lăng]] thành huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
* 2 huyện [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] thành huyện [[Lệ Ninh]]
* 3 huyện [[Vĩnh Linh]], [[Gio Linh]], [[Cam Lộ (huyện)|Cam Lộ]] thành huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]]
* 2 huyện [[Minh Hóa]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]] (trừ 9 xã: Văn hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa) thành huyện Tuyên Hóa mới.
* 9 xã: Văn hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa sáp nhập vào huyện [[Quảng Trạch]].
* Xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]].
Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố [[Huế]]; 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 11 huyện: [[A Lưới]], [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Bố Trạch]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Lệ Ninh]], [[Phú Lộc]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]].
 
Ngày [[30 tháng 6]] năm [[1989]], kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tỉnh Quảng Bình gồm [[Đồng Hới|thị xã Đồng Hới]] và 4 huyện: [[Bố Trạch]], [[Lệ Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]]. Tỉnh Quảng Trị có [[Đông Hà|thị xã Đông Hà]] và 3 huyện: [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]]. Tỉnh Thừa Thiên - Huế có [[Huế|thành phố Huế]] và 4 huyện: [[A Lưới]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Phú Lộc]].
 
==Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ==