Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tần Nhị Thế”

→‎Ở ngôi: Sửa lỗi chính tả
(→‎Thân thế: Bổ sung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Ở ngôi: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Vì vậy Nhị Thế sai chôn theo tất cả các cung nữ của Thuỷ Hoàng. Sau khi [[chôn cất]] xong, có người nói với Nhị Thế:
:''Những người thợ làm máy và cất giấu đều biết chỗ cất giấhhhhgiấu thế nào họ cũng tiết lộ việc lớn.''
 
Vì vậy sau khi cất giấu xong, Nhị Thế sai đóng đường hầm đi đến huyệt, lại sai đóng cửa ngoài đường hầm; những người thợ và những người cất giấu của cải không làm sao thoát ra được, đều bị chết trong đó.