Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Blog của Nguyễn Văn Tuấn: giáo sư Y khoa ở Úc, rất hay với nhận xét của người trí thức từng trải http://www.nguyenvantuan.net
 
Blog của Trương Duy Nhất (cách nhìn phản diện) http://www.truongduynhat.vn
 
Blog của Nguyễn Xuân Diện, rất hay về các vấn đề xã hội cập nhật nhất: http://nguyenxuandien.blogspot.com
 
 
2.075

lần sửa đổi