Khác biệt giữa các bản “Đặng Ngọc Nghĩa”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Thông tin viên chức
'''Đặng Ngọc Nghĩa''' (sinh năm 1959) là một sĩ quan cấp cao trong [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hàm [[Thiếu tướng]], [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa XIII]], thuộc đoàn đại biểu [[Thừa Thiên - Huế]],<ref>{{Chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx|tiêu đề=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|nhà xuất bản=[[Quốc hội Việt Nam]]|ngày truy cập=ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref> nguyên Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]], hiện là Ủy viên thường trực [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh]].<ref>{{Chú thích web|url = https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/22486/Doan_dai_bieu_Quoc_hoi_tinh_tiep_xuc_cu_tri_tai_Bo_Chi_huy_Quan_su_tinh.html|tiêu đề = Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/25501602-tham-tang-qua-thuong-binh-benh-binh.html|tiêu đề = CHĂM LO TẾT NGƯỜI NGHáO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://baonghean.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong/201402/tap-huan-nghiep-vu-dan-quan-tu-ve-452682/|tiêu đề = Tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ}}</ref>
| tên = Đặng Ngọc Nghĩa
| hình =
| cỡ hình =
| miêu tả =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1959|7|11}}
| nơi sinh =
| nơi ở =
| quê quán = [[Hương Văn]], [[Hương Trà]], [[Thừa Thiên Huế]]
| ngày mất =
| nơi mất =
| chức vụ = Ủy viên thường trực [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh]] [[Quốc hội Việt Nam khóa 13]]
| bắt đầu = 2014
| kết thúc =
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
| bắt đầu 2 =
| kết thúc 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| đa số =
| đảng =
| đảng khác =
| danh hiệu =
| nghề nghiệp =
| học vấn =
| học trường =
| dân tộc =
| tôn giáo =
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website =
| chữ ký =
| phục vụ = [[Quân đội nhân dân Việt Nam]]
| thuộc =
| năm tại ngũ =
| cấp bậc = {{QH|thiếu tướng}}
| đơn vị =
| chỉ huy =
| tham chiến =
| chú thích =
}}
'''Đặng Ngọc Nghĩa''' (sinh năm 1959) là một sĩ quan cấp cao trong [[Quân đội nhân dân Việt Nam]], hàm [[Thiếu tướng]], [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa XIII]], thuộc đoàn đại biểu [[Thừa Thiên - Huế]],<ref>{{Chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx|tiêu đề=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|nhà xuất bản=[[Quốc hội Việt Nam]]|ngày truy cập=ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref> nguyên Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]], hiện là Ủy viên thường trực [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh]].<ref>{{Chú thích web|url = https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/22486/Doan_dai_bieu_Quoc_hoi_tinh_tiep_xuc_cu_tri_tai_Bo_Chi_huy_Quan_su_tinh.html|tiêu đề = Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/25501602-tham-tang-qua-thuong-binh-benh-binh.html|tiêu đề = CHĂM LO TẾT NGƯỜI NGHáO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://baonghean.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong/201402/tap-huan-nghiep-vu-dan-quan-tu-ve-452682/|tiêu đề = Tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ}}</ref>
 
== Thân thế và sự nghiệp ==
Tháng 3-2012, Đặng Ngọc Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
 
Năm 2014, Đặng Ngọc Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên thường trực [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh]] [[Quốc hội Việt Nam khóa 13]].
==Lịch sử thụ phong quân hàm==
 
<table style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;"><tr bgcolor="#CCCCCC"><th>Năm thụ phong</th><th>1983</th><th>1985</th><th>1988</th><th>1991</th><th>1995</th><th>1999</th><th>2004</th><th>2013</th></tr><tr align="center" id="stub"><td href="Thể loại:Sơ khai nhân vật quân sự Việt Nam">'''Quân hàm'''</td><td href="Thể loại:Nhân vật còn sống">[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]</td><td href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV">[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]</td><td href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV chuyên trách trung ương">[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]</td></tr><tr align="center"><td>'''Cấp bậc'''</td><td>[[Trung úy]]</td><td>[[Thượng úy]]</td><td>[[Đại úy]]</td><td>[[Thiếu tá]]</td><td>[[Trung tá]]</td><td>[[Thượng tá]]</td><td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td></tr></table>
==Kỉ luật Đảng Cộng sản Việt Nam==