Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Yên Vương phi ==
[[Minh Thái Tổ]] Chu Nguyên Chương có giao tình tốt với cha bà là ''Từ Đạt'', muốn hậu đãi nhà họ Từ, bèn gả Từ thị cho Yên vương Chu LệĐệ (朱棣) tức [[Minh Thành Tổ]].
 
NămNgày [[27 tháng 1]] năm Hồng Vũ thứ 9 ([[1377]]), ngày 27 tháng 1, bà chính thức được gả cho Chu Đệ. Lúc đó Từ thị mới 15 tuổi, còn Chu LệĐệ cũng mới 17 tuổi. Từ thị tư sắc xinh đẹp, ôn nhu hòa hiếu, đối với [[Mã hoàng hậu (Minh Thái Tổ)|Hiếu Từ Cao Hoàng hậu]] rất đúng lễ nghi nên được bà yêu quý. [[Tháng 3]], năm Hồng Vũ thứ 13 ([[1381]]), Yên vương phi cùng Chu Đệ đến phiên ấp [[Bắc Kinh|Bắc Bình]] (北平).
 
Năm Hồng Vũ thứ 32 ([[1399]]), [[Minh Thái Tổ]] quabăng đời, cháu đích tôn là Chu Doãn Văn lên kế vị, đổi niên hiệu Kiến Văn, tức [[Minh Huệ Đế]]. Yên vương Chu Đệ từ lâu có ý muốn cướp ngôi, bèn tập hợp gây dựng thanh thế hiển hách.
 
== Hoàng hậu ==
Người dùng vô danh