Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hậu duệ ==
'''Nhân Hiếu Văn hoàngHoàng hậu''' Từhạ thịsinh vớicho [[Minh Thành Tổ]] Vĩnh3 Lạc[[Hoàng hoàng đế có với nhau ba con traitử]]bốn4 con[[Hoàng gáinữ]]:
# [[Minh Nhân Tông|Chu Cao Sí]] [Chu Cao Sí (朱高炽; [[16 tháng 8]], tức[[1378]] '''Nhân- Tông[[29 Chiêutháng hoàng5]], đế''' (仁宗昭皇帝[[1425]]), conđích trưởng tử của [[Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc hoàng đế]].
# [[Vĩnh An công chúa]] [(永安公主; [[1377]] - [[1417]]), hạ giá lấy Quảng Bình hầu [[''Viên Dung]]'' (袁容).
# [[Vĩnh Bình công chúa]] [(永平公主; [[1379]] - [[1444]]), hạ giá lấy Phú Dương hầu [[''Lý Phượng]]'' (李让).
# [[Chu Cao Hú]] [(朱高煦; [[30 tháng 12]], [[1380]] - [[6 tháng 10]], [[1426]]]), hoàng nhị tử của [[Minh Thành Tổ]], tước phong là '''Cao Dương quận vương''' (高阳郡王), về sau cải thành '''Hán vương''' (汉王). Sinh thời ông cường tráng anh tuấn, giỏi cung kị, rất được [[Minh Thành Tổ]] coi trọng, từng có ý được lập [[Thái tử]]. Nhưng [[Minh Thành Tổ]] quyết định lập đích trưởng huynhtử là [[Chu Cao Sí]], khiến ông bất mãn, từ đó nuôi ý noi gương [[Minh Thành Tổ]] mà đoạt ngôi từ anh. Phát động [[''"Cao Hú chi loạn]]"'' (高煦之亂) nhưng bị thất bại, bị cháu ruột là [[Minh Tuyên Tông]] Tuyên Đức hoàng đế bắt giam và giết chết. Có 11 người con, và 9 trong số đó tham gia cùng ông vào binh biến, đều bị giết chết.
# [[Chu Cao Toại]] [(朱高燧; [[19 tháng 1]], [[1383]] - [[5 tháng 10]], [[1431]]]), hoàng tam tử của [[Minh Thành Tổ]], tước phong là '''Triệu vương''' (趙王). Sau khi qua đời, được truy thụy là '''Triệu Giản vương''' (趙簡王). Có ba người con trai.
# [[An Thành công chúa]] [(安成公主; [[1384]] - [[1443]]), hạ giá [[''Tống Hổ]]'' (宋琥), con trai của Tây Ninh hầu [[''Tống Thịnh]]'' (宋晟).
# [[Hàm Ninh công chúa]] [(咸宁公主; [[1385]] - [[1440]]), hạ giá lấy [[''Tống Anh]]'' (宋瑛), con trai của Tây Ninh hầu ''Tống Thịnh'' (宋晟).
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh