Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{S-start}}
{{s-roy|cn}}
{{succession box|title=[[Danh sách Hoàng hậu Trung Quốc|Hoàng hậu Trung Quốc]]|before=[[Hiếu Mẫn Nhượng hoàng hậu|Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu]]|after= [[Thành Hiếu Chiêu hoàng hậu|Thành Hiếu Chiêu Hoàng hậu]]|years=1402– 1407}}
{{S-end}}
 
[[Thể loại:Hoàng hậu nhà Minh]]
[[Thể loại:Sinh 1362|Từ]]
[[Thể loại:Mất năm 1407|Từ]]
Người dùng vô danh