Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

Đã lùi lại sửa đổi 45688236 của Hiino (thảo luận) hình bình hành mới có 2 đường chép bằng nhau, hình thang vuông không có 2 đường chéo bằng nhau đâu
(Đã lùi lại sửa đổi 45688236 của Hiino (thảo luận) hình bình hành mới có 2 đường chép bằng nhau, hình thang vuông không có 2 đường chéo bằng nhau đâu)
Thẻ: Lùi sửa
 
*[[Hình bình hành]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
*[[Hình thang vuông]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
 
== Hệ quả ==
Người dùng vô danh