Khác biệt giữa các bản “Thất ngôn bát cú”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
'''Thất ngôn bát cú''' là loại thơ mỗi bài có 8 câu và mỗi câu 7 chữ.
== Nguồn Gốcgốc ==
Thể thơ thất ngôn bát cú là loại cổ thi, xuất hiện sớm ở Trung Quốc. Đến đời [[nhà Đường]] (thế kỉ thứ VII) mới được các nhà thơ đặt quy định cụ thể, rõ ràng, kéo dài trong chế độ phong kiến, thể thơ này đã được các đời vua Trung Quốc và Việt Nam dùng cho việc thi cử tuyển chọn nhân tài. Thể thơ này đã được phổ biến ở Việt Nam vào thời Bắc thuộc và chủ yếu được những cây bút quý tộc sử dụng.
 
Người dùng vô danh