Khác biệt giữa các bản “Lâm Bưu”

không có tóm lược sửa đổi
| tên = Lâm Bưu <br> 林彪
| hình = Lin Biao.jpg
| ngang = 180px150
| cao = 120px
| miêu tả = Nguyên soái Lâm Bưu
| ngày sinh = 5 tháng 12 năm 1907
51.048

lần sửa đổi