Khác biệt giữa các bản “Dãy hoạt động hóa học của kim loại”

| bgcolor=#FA8072 | Li<sup>+</sup>
|-
| bgcolor=#FA8072 | [[Bari]]&nbsp;Ba<!--same reasondo astương thetự như đảo ngược Cs / Fr reversal abovetrên-->
| bgcolor=#FA8072 | Ba<sup>2+</sup>
|-
| bgcolor="#cdcdcd" | Pt<sup>4+</sup>
|}
Đi từ dưới lên trên cùng của bảng kim loại:
 
* Khả năng phản ứng tăng;
* Khả năng cho electron (bị oxy hóa) dễ dàng hơn để tạo thành các ion dương;
* Ăn mòn hoặc xỉn màu dễ hơn;
* Cần nhiều năng lượng hơn (và các phương pháp khác nhau) để được tách chúng từ các hợp chất của chúng;
* Trở thành chất khử mạnh hơn.
 
== Ý nghĩa ==