Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kế nhiệm 3 = <font color="blue">[[Hiếu Túc hoàng hậu|Thánh Từ Thái hoàng thái hậu]]</font>
| phối ngẫu = [[Minh Nhân Tông]]<br>Chu Cao Sí
| tên đầy đủ = Trương thị (张氏)
| con cái = [[Minh Tuyên Tông]]<br>Chu Chiêm Cơ<br>
 
Người dùng vô danh