Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tuyên Đức Thái hậu ==
[[Minh Nhân Tông]] cai trị ôn hòa, ra sức siêng năng, là một vị hoàng[[Hoàng đế]] giỏi. Nhưng tại vị chưa được 1một năm thì lâm trọng bệnh rồi băng hà, hưởng thọ 48 tuổi. Năm [[1425]], Thái tử Chu Chiêm Cơ lên ngôi, tức [[Minh Tuyên Tông]], niênlên hiệungôi, đổiTrương thànhHoàng '''Tuyênhậu Đức'''được (宣德). Tôn vị Trương hoàng hậutôn làm [[Hoàng thái hậu]].
 
[[Minh Tuyên Tông hoàng đế]] đối với Trương Thái hậu hết sức hiếu thảo, có cống vật gì đều ưu tiên cho Trương Thái hậu, cực kỳ cung phụng. Ngoài ra, bà cũng có ảnh hưởng với chính trị, phàm việc cơ mật, quân quốc đại sự, [[Minh Tuyên Tông]] đều thỉnh Trương Thái hậu hỏi ý<ref>《明史·卷一百十三·列传第一》:宣德初,军国大议多禀听裁决。是时海内宁泰,帝入奉起居,出奉游宴,四方贡献,虽微物必先上皇太后。两宫慈孝闻天下。</ref>. Trương Thái hậu đối với [[ngoại thích]] rất nghiêm, em trai Trương Thái hậu[[''Trương Thăng]]'' tuy hầu thuận tỉ mỉ, nhưng Trương Thái hậu vẫn không dùng vào việc chính sự<ref>《明史·卷一百十三·列传第一》:太后遇外家严,弟升至淳谨,然不许预议国事。</ref>.
 
Năm Tuyên Đức thứ 3 ([[1428]]), Trương Thái hậu ngự giá [[Tây uyển]]Uyển, có [[Hoàng hậu]][[phi tần]] bồi hầu, [[Minh Tuyên Tông]] cũng tự bồi giá Trương Thái hậu lên [[Vạn Tuế sơn]], hơn nữa phụng rượu mừng thọ, rồi đến Nhị lăng bái yết, ban yến công đức. [[Minh Tuyên Tông]] thân mang cung tên, cưỡi ngựa đi trước xa giá dẫn đường, thiên hạ bá tánh đều trông thấy, rạng rỡ hân hoan. Trương Thái hậu nhìn thấy khung cảnh này, xúc động mà nói: ''"Bá tánh ủng hộ quân chủ, là bởi vì quân chủ có thể khiến cho họ an cư lạc nghiệp, Hoàng đế hãy nhớ kỹ trong lòng"''. Trên đường hồi kinh, có đi ngang qua một nông gia, Trương Thái hậu dừng lại hỏi một cặp phu phụ cuộc sống thế nào, rồi ban thưởng lụa tiền.
 
Các đại thần gồm Anh Quốc công [[''Trương Phụ]]'', Thượng thư [[''Kiển Nghĩa]]'' (蹇义), Đại học sĩ [[''Dương Sĩ Kỳ]]'' (杨士奇) hơn 6 người đến trước điện thỉnh an, Trương Thái hậu úy lạo nói: ''"Các khanh đều là tiền triều cựu thần, phải gắng hết sức giúp Tự quân"''. Về sau, [[Minh Tuyên Tông]] có triệu ''Dương Sĩ Kỳ'' vào nói: ''"Thái hậu từ khi bái yết Nhị lăng trở về, nói rằng các khanh làm việc phi thường cần mẫn. Thái hậu nói Trương Phụ tuy là võ thần, nhưng thấu hiểu đại nghĩa. Kiển Nghĩa tính cần mẫn tỉ mỉ, nhưng chưa quyết đoán. Có khanh phi thường chính trực, lời nói thẳng thắng không kiêng kị, Hoàng khảo dẫu có lúc cao hứng, nhưng nghe theo lời khanh mà không hỏng đại sự"''<ref>《明史·卷一百十三·列传第一》:三年,太后游西苑,皇后皇妃侍,帝亲掖舆登万岁山,奉觞上寿,献诗颁德。又明年谒长、献二陵,帝亲櫜鞬骑导。至河桥,下马扶辇。畿民夹道拜观,陵旁老稚皆山呼拜迎。太后顾曰:“百姓戴君,以能安之耳,皇帝宜重念。”及还,过农家,召老妇问生业,赐钞币。有献蔬食酒浆者,取以赐帝,曰:“此田家味也。”从臣英国公张辅,尚书蹇义,大学士杨士奇、杨荣、金幼孜、杨溥请见行殿。太后慰劳之,且曰:“尔等先朝旧人,勉辅嗣君。”他日,帝谓士奇曰:“皇太后谒陵还,道汝辈行事甚习。言辅,武臣也,达大义。义重厚小心,第寡断。汝克正,言无避忤,先帝或数不乐,然终从汝,以不败事。又有三事,时悔不从也。”</ref>.
 
Trong nội cung, [[Minh Tuyên Tông]] sủng ái [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Quý phi]], ghẻ lạnh [[Hồ Thiện Tường|Hồ hoàngHoàng hậu]], bèn phế truất [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] lập [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn quýQuý phi]] làm [[Hoàng hậu]]. Trương Thái hậu nhân từ và có cảm tình với [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]], chiếu cố [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] bị giam trong lãnh cung, nên thường triệu [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] đến [[Thanh Ninh cung]] (清寧宮). Khi dự yến, bà luôn để [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] ngồi trên Tôn[[Hiếu Cung Chương hoàng hậu,|Tôn Hoàng hậu]] luôn khiến Tôn[[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Hoàng hậu]] không vui<ref>《明史·卷一百十三·列传第一》:张太后悯后贤,常召居清宁宫。内廷朝宴,命居孙后上。</ref>.
 
== Chính Thống nhiếp chính ==
Người dùng vô danh