Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật Câu Na Hàm Mâu Ni”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hai đệ tử hàng đầu của ông là Bhiyyosa (Thư-bàn-na, 舒槃那) và Uttara (Uất-đa-la / Uất Đa Lâu, 鬱多樓) còn vị chấp sự đệ tử (thị giả tỷ kheo) tên là Sotthija (An Hòa, 安和)<ref name=KDBPali /><ref name=KDBViet /><ref name=KDBTrung />. Ông có con trai tên là (Đạo Sư, 導師)
 
Đại Bổn kinh chép rằng trong thời của ông thì tuổi thọ của loài người là 30.000 năm<ref name=KDBPali /><ref name=KDBViet /><ref name=KDBTrung />. Trong đời, ông thuyết giảng bài thuyết pháp đầu tiên của mình cho một tăng hội gồm 30.000 tỳtỷ kheo<ref name=KDBPali /><ref name=KDBViet /><ref name=KDBTrung />.
 
==Tại Myanma==
Người dùng vô danh