Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Sgnpkd”

Chẳng có Đại Hán gì trong việc dùng tên Hán Việt cả, vì Hán Việt là từ Hán nhưng đọc theo âm Việt, nói cách khác là đang Việt hóa chứ không phải Hán hóa tên người nước ngoài. Tại sao tên Hán Việt có thể nhiều người thích nghe và quen nghe, vì có âm Việt trong đấy, chứ không phải vì những người đó cuồng Hán, bị chi phối bởi tư tưởng Đại Hán, hay là miệt thị các dân tộc thiểu số ở TQ.
 
Dân tộc nào cũng có phiên bản Đại XXX tương ứng cho mình. Khi các bộ tộc khác chiếm lĩnh Trung Nguyên, họ cũng coi mình là nhất và xem dânmột mức độ nào đó kì thị ngược đãi người Hán chứ chẳng phải hiền tiệnlành dântội hạnghiệp đẳng. Nhưng khi các bộ tộc này đô hộ người Hán, chính họ bị người Hán đồng hóa, đó là một thực tế lịch sử. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 17:08, ngày 11 tháng 12 năm 2018 (UTC)