Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng”

Từ ''misnister'' xuất hiện trong [[tiếng Anh]] thời [[Châu Âu Trung cổ|trung cổ]], gốc do từ ''ministre'' trong [[tiếng Pháp|tiếng Pháp cổ]] và nguyên gốc là từ ''minister'' trong [[tiếng Latin]], có nghĩa là "đầy tớ"<ref>http://www.answers.com/minister&r=67</ref>. Phần lớn các ngôn ngữ Tây phương đều dùng một từ có gốc từ ''minister'' của tiếng Latin.
 
Ở vài nước như: [[Hoa Kỳ]], [[Philippines]], [[Hong Kong]]... bộ trưởng được gọi là ''secretary'' (nguyên nghĩa là "bí thư", "thư ký"). (Từ ''secretary'' còn được sử dụng để chỉ đến phó đại sứ (những người đứng đầu một ''[[công sứ quán]]''.)
 
==Lựa chọn==
Người dùng vô danh