Khác biệt giữa các bản “Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”

*Cục đặc trách Nhà tù Liên bang (''Federal Bureau of Prisons'')
**Viện Quản giáo Quốc gia (''National Institute of Corrections'')
*[[Cục Cảnh sát Tòa án Liên bang Hoa Kỳ]] (''United States Marshals Service'')
*Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (''United States Department of Justice Office of the Inspector General'')
 
Người dùng vô danh