Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tố chu kỳ 4”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| bgcolor="#ffc0c0" | [[Kim loại chuyển tiếp]]
|-----
| bgcolor="#CCCCCC" | [[Kim loại|Kim loại yếu]]
| bgcolor="#CCCC99" | [[Á kim]]
| bgcolor="#a0ffa0" | [[Phi kim]]
437

lần sửa đổi