Khác biệt giữa các bản “Tăng Cách Lâm Thấm”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi 40684591 của Sgnpkd (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
==Thân thế==
Tên của ông có nguồn gốc từ [[Tiếng Tạng chuẩn|Tạng ngữ]], trong đó Tăng Cách (''Sengge'', chữ Tạng: སེང་གེ་) nghĩa là "'''sư tử'''", Lâm Thấm (''Rinchen'', chữ Tạng: རིན་ཆེན་) nghĩa là "'''trân bảo'''". Tăng Cách Lâm Thấm là cháu đời thứ 26 của [[Cáp Bố Đồ Cáp Tát Nhĩ]], em trai thứ hai của [[Thành Cát Tư Hãn]] <ref>[[Cao Văn Đức]], [[Thái Chí Thuần]], '''Mông Cổ thế hệ''', Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Trung Quốc, 1979</ref>. [[Bác Nhĩ Tể Cát Đặc]] (chuyển ngữ Möllendorff: Borjigit) trong tiếng Mãn chính là [[Bột Nhi Chỉ Cân]] (chuyển nét Poppe: Borǰigin) trong tiếng Mông Cổ.
 
Ông sinh ra trong một gia đình Tứ đẳng [[Taiji|Đài cát]], cha là Tất Khải (Mãn ngữ) hay Bố Hòa Đức Lực Cách Nhĩ (Mông Cổ ngữ), được truy phong Bối Lặc. Thuở nhỏ nhà nghèo, Tăng Cách Lâm Thấm từng theo cha đi chăn thuê cho nhà giàu. Năm 12 tuổi, ông được đưa đến đọc sách ở cung Văn Xương, thành cũ [[Xương Đồ]].