Khác biệt giữa các bản “Nối điện xoay chiều dân dụng”

 
==Ba dây==
===NóngDây nóng (dây pha)===
Dây nóng mang [[điện xoay chiều|dòng điện xoay chiều]]. Hiệu điện thế biến đổi tùy quốc gia, tùy tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp, 2 dây chính đều là dây nóng, có thể từ 2 pha của đường cung cấp 3 pha, hoặc lấy từ biến thế một pha. Một số ổ điện (đặc biệt ổ chỉ có 2 lỗ) không phân biệt chân nóng và chân nguội.
 
===Dây nguội (dây trung tính)===
===Nguội===
Dây nguội trên lý thuyết có cùng [[điện thế]] với đất và không gây [[điện giật]] như dây nóng. Trên thực tế luôn nên thận trọng coi nó như dây nóng. Dây nguội có thể có điện thế khác đất, và gây điện giật, khi việc [[truyền tải điện ba pha|truyền tải điện]] không [[cân pha]].điện áp trên dây nguội bằng 5% điện áp trên dây nóng.
 
===ĐấtDây đất===
Dây đất nhằm mục đích [[an toàn]]. Nó mang [[dòng điện]] sinh ra vì bất cứ lý do gì trên bề mặt vật dụng tiêu thụ điện xuống đất, để người sử dụng không trực tiếp bị điện giật.