Khác biệt giữa các bản “Lôrensô Chu Văn Minh”

 
==Linh mục==
ÔngTất cả các chủng sinh cuối cùng của chủng viện Gioan cũ còn lại 6 người. Trong đó nhiều người bị tù giam vì chí hướng làm linh mục. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách tôn giáo của Việt Nam đổi mới, sáu cựu chủng sinh này được đưa vào thụ huấn 2 năm ở Đại chủng viện thánh Giuse Hà nội. Lôrensô Chu Văn Minh được thụ phong linh mục vào ngày [[10 tháng 6]] năm 1994 tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội., Saubởi khiNăm 1994 được thụ phong linh mục, ông đượcdo Tổng giám mục đô thành [[Tổng giáo phận Hà Nội]] [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]] bổcũng nhiệm vềnguyên giữGiám đốc Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan xưa. Buổi lễ truyền chức vụđầy linhcảm mụcxúc phókhi giáolứa xứchủng Namsinh Định,xưa ôngđược giữtruyền chức vụlinh nàymục đếnsau nhiều năm 1995đợi chờ.<Ref name=tsminh/>
 
TừSau khi được thụ phong linh mục, ông được Tổng giám mục [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]] bổ nhiệm về giữ chức vụ linh mục phó giáo xứ Nam Định, ông giữ chức vụ này đến năm 1995. Sau đó, từ năm 1995 đến năm 2000, ông được chọn đi du Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, [[Rôma]] và tốt nghiệp bằng ''Tiến sĩ thần học tín lý''.<Ref name=tsminh/>
 
Ngày 02 tháng 9 năm 2001, ông trở thành Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 02 năm 2002, ông trở thành thành viên Hội đồng Tư vấn của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 15 tháng 10 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi đào tạo [[linh mục]] cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
 
Ngày 04 tháng 8 năm 2003, ông trở thành phó giám đốc thường trực Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.<Ref name=tsminh/> Đến ngày 01 tháng 8 năm 2005, ông lại được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại Chủng viện này.<ref name=tsminh/>
 
==Giám mục==