Khác biệt giữa các bản “Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm Tuyên Đức thứ 10 ([[1435]]), [[Minh Tuyên Tông]] băng hà, thọ 38 tuổi. [[Thái tử]] [[Chu Kỳ Trấn]] còn tuổi nhỏ, trong cung liền có tin đồn rằng Tuyên Đức Hoàng thái hậu sẽ lập Tương vương Chu Chiêm Thiện làm Tân đế. Tuyên Đức Hoàng thái hậu ngay lập tức triệu quần thần đến Càn Thanh cung, chỉ vào [[Thái tử]] mà khóc nói: ''"Đây chính là Tân Thiên tử a!"'', triều thần hô vang vạn tuế. [[Thái tử]] [[Chu Kỳ Trấn]] lúc đó mới 9 tuổi kế vị tức [[Minh Anh Tông]].
 
Tuyên Đức Hoàng thái hậu được tôn làm [[Thái hoàng thái hậu]], là vị [[Thái hoàng thái hậu]] đầu tiên của triều đại [[nhà Minh]]. Vì [[Minh Anh Tông]] còn nhỏ tuổi, đại thần thỉnh cầu TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu thùy liêm thính chính nhưng bà nói: ''"Không cần phá hư tổ tông phương pháp. Chỉ cần hủy bỏ những sự vụ không khẩn, tập trung giáo dục Hoàng đế, còn những việc quốc sự sẽ giao các phụ chính đại thần hiệp trợ"''.
 
Trong thời gian nhiếp chính, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu tỏ ra là người uyên bác, nuôi dạy [[Minh Anh Tông]] trưởng thành, quản lý chính sự. Bà còn ức chế [[ngoại thích]], không cho các anh em dòng họ Trương được can dự triều chính, không xảy ra họa [[ngoại thích]] làm lũng đoạn triều đại, [[nhà Minh]] tiếp tục thời gian thịnh trị. [[Minh Anh Tông]] càng trưởng thành, ông càng sủng ái tin dùng thái giám ''Vương Chấn'' khiến bà rất không vui lòng.
 
Một ngày, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu ngự biệt điện, [[Minh Anh Tông]] đứng ở phía Tây, các đại thần Anh quốc công ''Trương Phụ'', ''Dương Sĩ Kỳ'', ''Dương Vinh'', ''Dương Phổ'' đến, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu nói: ''"Các khanh đều là lão thần, hiện giờ Hoàng đế tuổi nhỏ, hi vọng các khanh đồng tâm hiệp lực, giữ gìn quốc gia yên ổn"''. Bà lấy 5 vị đại thần này làm chính trị trung tâm. Sau đó, bà triệu ''Dương Phổ'' tiến lên, nói: ''"Nhân Tông hoàng đế niệm khanh trung thành, nhiều lần phát ra thở dài, không nghĩ hôm nay còn có thể nhìn thấy ngươi"''. ''Dương Phổ'' cảm động mà rơi lệ, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu cũng rơi lệ, tả hữu người người cũng đều thực bi thương.
 
Một lát sau, ''Vương Chấn'' được gọi tới, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: ''"Ngươi hầu hạ Hoàng đế không theo quy củ, hẳn là ban chết!"''. Vị nữ quan bên cạnh lập tức đem đao kề sát cổ ''Vương Chẩn'', run rẩy không ngừng. [[Minh Anh Tông]] cùng 5 vị đại thần xin tha, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu mới để yên. Bà lập tức mắng: ''"Loại người các ngươi, từ xưa nhiều lần loạn quốc, Hoàng đế tuổi nhỏ, nào biết đâu rằng! Hiện nhân Hoàng đế cùng đại thần vì ngươi van xin hộ, ta bỏ qua cho ngươi lúc này, sau này tái phạm, nhất định trị tội không buông tha"''. Từ đó về sau, TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu hay phái người đến Nội các dò hỏi, nếu biết ''Vương Chấn'' có ảnh hưởng đến [[Hoàng đế]], bà liền sai người triệu hắn đến trách cứ. Vì vậy, khi TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu sinh thời, ''Vương Chấn'' không cách nào ảnh hưởng lên [[Minh Anh Tông]].
 
Năm Chính Thống thứ 7 ([[1442]]), ngày [[18 tháng 10]] (âm lịch), sau đại hôn của [[Minh Anh Tông]] và [[Tiền hoàng hậu (Minh Anh Tông)|Tiền Hoàng hậu]], TạTuyên Đức Thái hoàng thái hậu bệnh nặng. Bà triệu ''Dương Sĩ Kỳ'' cùng ''Dương Phổ'' vào cung, lại sai Nội quan dò hỏi đại sự còn việc gì chưa hoàn thành, bà qua đời ngay khi ''Dương Sĩ Kỳ'' đang bẩm tấu, chỉ kịp để lại di huấn mong các đại thần phù trợ [[Minh Anh Tông]] trở thành minh quân. Bà hưởng thọ 64 tuổi.
 
[[Minh Anh Tông]] dâng thụy hiệu cho bà là '''Thành Hiếu Cung Túc Minh Đức Hoằng Nhân Thuận Thiên Chiêu Thánh Chiêu Hoàng hậu''' (誠孝恭肅明德弘仁順天昭聖昭皇后). [[Tháng 12]] năm đó, an táng ở Hiến lăng (献陵), kế bên mộ phần của [[Minh Nhân Tông]].