Khác biệt giữa các bản “Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Phi tần sau lập Hậu ==
Năm Vĩnh Lạc thứ 15 ([[1417]]), [[Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc Đế]] chủ hôn cho Hoàng[[Chu tháiChiêm tônCơ]], quyết định lập chánh thất là [[Hồ Thiện Tường]], còn Tôn thị chỉ có vị trí trắc thất. Năm đầu Tuyên Đức ([[1425]]), Hoàng[[Chu tháiChiêm tônCơ]] kế vị, tức [[Minh Tuyên Tông]] Tuyên Đức Đế, Tôn thị được phong làm [['''Quý phi]],''' còn chính thất [[Hồ thịThiện Tường]] tiếp nhận ngôi vị [[Hoàng hậu]].
 
[[Minh Tuyên Tông]] tình cảm thâm hậu với Tôn Quý phi, vượt xa [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]]. Bấy giờ, sách phong hậu cung chỉ duy có [[Hoàng hậu]] là được [[kim bảo]] (金宝), nhưng [[Minh Tuyên Tông]] yêu quý Tôn Quý phi đã đặc biệt cấp riêng cho bà vật này, từ đó thành tiền lệ cho hậu cung đắc sủng [[Quý phi]] về sau.
 
Không lâu sau, Tôn Quý phi hạ sinh hạ [[Thường Đức công chúa]] (常德公主). Năm Tuyên Đức thứ 2 ([[1427]]), Tôn Quý phi lại sinh hạ Hoàng trưởng tử Chu Kỳ Trấn tức [[Minh Anh Tông]], [[Minh Tuyên Tông]] vui mừng lắm, càng yêu quý Tôn Quý phi hơn nữa. Có thuyết Tôn Quý phi giả mang thai, do cung nữ Kỷ thị được lâm hạnh mà sinh ra, sau khi sinh hạ Hoàng[[Minh tửAnh Chu Kỳ TrấnTông]] thì cung nữ đó bị giết. Nhưng xét ra đó chỉ là tin đồn để hủy hoại thanh danh của Tôn Quý phi và Hoàng[[Minh tửAnh Chu Kì TrấnTông]].
 
Bấy giờ, [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu bấy giờ]] chỉ sinh toànđược [[Côngcông chúa]], khiến [[Minh Tuyên Tông]] lạnh nhạt, và cuối cùng [[Minh Tuyên Tông]] ép buộc [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] phải nhường vị cho Tôn Quý phi. Bấy giờ, [[Minh Tuyên Tông]] triệu quần thần nghị sự, nói: ''"Trẫm đã 30 tuổi mà chưa có đích, may có Tôn Quý phi sinh hạ Hoàng trưởng tử Chu Kỳ Trấn, mẫu từ tử quý, lại phần an ủi. Nhưng Hoàng hậu sẽ phải xử trí thế nào?"''. Thế là, [[Minh Tuyên Tông]] liệt kê ra nhiều điểm xấu của [[Hồ hoàngThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]]. Tôn Quý phi nghe thế cả mừng, nhưng vẫn làm bộ từ chối nói: ''"Hậu lành bệnh thì tất sẽ sinh ra Hoàng đích tử. Con của tiện thiếp nào có thể sánh với Đích tử?"''<ref>《明史·列传第一·后妃》:妃亦无子,阴取宫人子为己子,即英宗也,由是眷宠益重。胡后上表逊位,请早定国本。妃伪辞曰:“后病痊自有子,吾子敢先后子耶?”</ref>. Sử gia [[''Thái Đông Phiên]]'' nhận định: ''"Tôn Quý phi thân thể quyến rũ, tính tình giảo hoạt...Mọi cách lấy lòng thượng ý, Minh Tuyên Tông hoàng đế cứ thế bị thị đùa bỡn trong tay"''<ref>蔡东藩:孙贵妃体态妖娆,性情狡黠,少成若天性。百般取悦上意,几把这位宣宗皇帝,玩弄在股掌中。</ref>.
 
Năm[[Mùa xuân]] năm Tuyên Đức thứ 3 ([[1428]]), [[mùa xuân]],Minh Tuyên Tông]] hoàngphế đếtruất phế[[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]]. Ngày [[1 tháng 3]] năm đó, [[Minh Tuyên Tông]] lập Tôn Quý phi kế vị làm [[Hoàng hậu]]. Hoàng trưởng tử Chu Kỳ Trấn được lập làm [[Hoàng thái tử]].
 
Thấy [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] bị phế đáng thương, lại tính Hồ thịtình khiêm nhường hiền huệ, mẹsinh mẫu của [[Minh Tuyên Tông]]Trương[[Thành TháiHiếu Chiêu hoàng hậu|Tuyên Đức Hoàng thái hậu]] thường xuyên triệu [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] vào [[Thanh Ninh cung]] hầu hạ. Khi đãi yến tiệc, [[Hồ thịThiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] cũng được ban quyền xếp cao hôn Tôn hoàngHoàng hậu, do vậy Tôn hoàngHoàng hậu luôn cảm thấy bị bẽ mặt<ref>《明史·列传第一·后妃》:三年三月,胡后废,遂册为皇后。英宗立,尊为皇太后。</ref>.
 
== Hoàng thái hậu ==