Khác biệt giữa các bản “Luân canh”

/Chú Thích/*
(Một số ý nhỏ)
(/Chú Thích/*)
{{chú thích trong bài}}
'''Luân canh''' là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại [[cây]] trồng khác nhau trên một [[diện tích]] trên một năm. Người ta''' có thể tiến hành các loại luân canh sau:
 
* Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.
* Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước.