Khác biệt giữa các bản “Nikolai Ivanovich Bukharin”

Khi Cách mạng Nga tháng 2 năm 1917 nổ ra, những người cách mạng lưu vong từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ về quê hương. Trotsky rời New York vào ngày 27 tháng 3 năm 1917, đi thuyền đến St. Petersburg. Bukharin rời New York vào đầu tháng 4 năm 1917 và trở về Nga qua đường Nhật Bản ''(ở đó ông bị tạm giam bởi cảnh sát địa phương)'', đến Moscow vào đầu tháng 5 năm 1917.
 
Về mặt chính trị, những người [[Bolshevik]] ở Moscow vẫn là một thiểu số nhất định đối với những người [[Menshevik]] và những người cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khi binh lính và công nhân bắt đầu bị thu hút bởi lời hứa của Lenin để mang lại hòa bình bằng cách rút khỏi chiến tranh, thành viên trong phe Bolshevik bắt đầu tăng vọt - từ 24.000 thành viên vào tháng 2 năm 1917 đến 200.000 thành viên vào tháng 10 năm 1917. Khi trở về Moscow, Bukharin trở lại Ủy ban thành phố Moscow và cũng trở thành một thành viên của VănĐảng phòngbộ khu vực Moscow của ĐảngMoskva.
 
Phức tạp hơn nữa, bản thân những người Bolshevik được chia thành cánh tả và cánh hữu. Cánh hữu của những người Bolshevik, bao gồm [[Aleksei Rykov]] và [[Viktor Nogin]], kiểm soát Ủy ban Moscow, trong khi những người Bolshevik cánh tả trẻ hơn, bao gồm [[Vladimir Smirnov]], [[Valerian Osinsky]], [[Georgii Lomov]], [[Nikolay Yakovlev]], [[Ivan Kizelshtein]] và [[Ivan Stukov]], là thành viên của CụcBan Chấp hành Đảng bộ khu vực MoscowMoskva.
 
Vào ngày 10 tháng 10 năm 1917, Bukharin, cùng với hai người Bolshevik khác là [[Andrei Bubnov]] và [[Grigori Sokolnikov]] được bầu vào Ủy ban Trung ương. Trong khi những người Bolshevik trước đây từng là một thiểu số ở Moscow sau những người Menshevik và những nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa, vào tháng 9 năm 1917, người Bolshevik chiếm đa số ở Moscow. Hơn nữa, Cục khu vực Moskva đã chính thức chịu trách nhiệm cho các tổ chức đảng tại 13 tỉnh miền trung xung quanh Moscow - chiếm 37% tổng dân số của Nga và 20% thành viên Bolshevik.