Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đề tài (nghệ thuật)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Đề tài văn học==
Trong [[văn học]], đề tài được biểu hiện rõ rệt trong những tác phẩm [[tự sự]] hoặc [[kịch]]. Trong khi đó với phần lớn các tác phẩm [[trữ tình]] (chủ yếu là [[thơ]]), khái niệm đề tài gần như đồng nhất với khái niệm [[Chủ đầu tư xây dựng|chủ đề0p00đề]].
 
Trong các thuật ngữ châu Âu, khái niệm "théma" có thể bao hàm cả hai nét nghĩa đề tài và chủ đề<ref name="lainguyenan"/>.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}<ref>{{Chú thích web|url=|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
{{tham khảo}}
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh