Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng Fujiwhara”

==Sự miêu tả==
[[File:Binaryinteraction.svg|thumb|left|Sơ đồ hiệu ứng Fujiwhara, cho thấy 2 cơn bão nhiệt đới tương tác với nhau như thế nào.<ref>{{Cite journal|last=Wu|first=Chun-Chieh|last2=Huang, Treng-Shi; Huang, Wei-Peng; Chou, Kun-Hsuan|date=July 2003|title=A New Look at the Binary Interaction: Potential Vorticity Diagnosis of the Unusual Southward Movement of Tropical Storm Bopha (2000) and Its Interaction with Supertyphoon Saomai (2000)|url=http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0493%282003%29131%3C1289%3AANLATB%3E2.0.CO%3B2?download=true|journal=Monthly Weather Review|volume=131|pages=1289–1300|via=|bibcode=2003MWRv..131.1289W|doi=10.1175/1520-0493(2003)131<1289:ANLATB>2.0.CO;2}}</ref>]]
Khi các cơn bão ở gần nhau, mắt bão của chúng sẽ bắt đầu quay quanh theo chu kỳ (ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc bán cầu và theo chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu)<ref>{{cite web|author=[[Chris Landsea|Landsea, Chris]]|date=2009-02-06|url=http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D3.html|title=Subject: D3) Why do tropical cyclones' winds rotate counter-clockwise (clockwise) in the Northern (Southern) Hemisphere?|accessdate=2009-12-28|publisher=[[Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory]]}}</ref> về một điểm giữa hai hệ thống do sự lưu thông gió xoáy của chúng. Hai xoáy bão sẽ được thu hút lẫn nhau, và cuối cùng xoắn vào điểm trung tâm và hợp nhất. Người ta đã không đồng ý rằng liệu điều này là do phần khác nhau của sự tiếnphát bộtriển của gió hay cơn xoáy bão.<ref>{{cite journal|journal=Mon. Wea. Rev.|volume=112|pages=1643–1645|title=Comments on "A Numerical Study of the Interactions between Two Cyclones|author1=DeMaria, Mark |author2=Johnny C. L. Chan|date=August 1984|doi=10.1175/1520-0493(1984)112<1643:CONSOT>2.0.CO;2|bibcode=1984MWRv..112.1643D}}</ref> Khi hai bão có kích thước không bằng nhau, bão lớn hơn sẽ có xu hướng chi phối tương tác, và bão nhỏ hơn sẽ quay quanh nó. Hiệu ứng này được đặt theo tên của Sakuhei Fujiwhara, nhà khí tượng học người Nhật Bản ban đầu mô tả nó trong một bài báo năm 1921 về chuyển động của xoáy trong nước.<ref name="Fujiwhara1291">{{cite journal |last=Fujiwhara |first=Sakuhei |year=1921 |title=The natural tendency towards symmetry of motion and its application as a principle in meteorology |journal=Q. J. R. Met. S. |volume=47 |issue=200 |pages=287&ndash;293 |doi=10.1002/qj.49704720010 |bibcode = 1921QJRMS..47..287F }}</ref><ref>{{cite news |url=https://www.usatoday.com/weather/wfujiwha.htm |title=Fujiwhara effect describes a stormy waltz |accessdate=2008-02-21 |work=[[USA Today]] |publisher= |date= November 1, 2007}}</ref>
 
== Bão nhiệt đới ==
Người dùng vô danh