Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng Fujiwhara”

Khi các cơn bão ở gần nhau, mắt bão của chúng sẽ bắt đầu quay quanh theo chu kỳ (ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc bán cầu và theo chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu)<ref>{{cite web|author=[[Chris Landsea|Landsea, Chris]]|date=2009-02-06|url=http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D3.html|title=Subject: D3) Why do tropical cyclones' winds rotate counter-clockwise (clockwise) in the Northern (Southern) Hemisphere?|accessdate=2009-12-28|publisher=[[Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory]]}}</ref> về một điểm giữa hai hệ thống do sự lưu thông gió xoáy của chúng. Hai xoáy bão sẽ được thu hút lẫn nhau, và cuối cùng xoắn vào điểm trung tâm và hợp nhất. Người ta đã không đồng ý rằng liệu điều này là do phần khác nhau của sự phát triển của gió hay xoáy bão.<ref>{{cite journal|journal=Mon. Wea. Rev.|volume=112|pages=1643–1645|title=Comments on "A Numerical Study of the Interactions between Two Cyclones|author1=DeMaria, Mark |author2=Johnny C. L. Chan|date=August 1984|doi=10.1175/1520-0493(1984)112<1643:CONSOT>2.0.CO;2|bibcode=1984MWRv..112.1643D}}</ref> Khi hai bão có kích thước không bằng nhau, bão lớn hơn sẽ có xu hướng chi phối tương tác, và bão nhỏ hơn sẽ quay quanh nó. Hiệu ứng này được đặt theo tên của Sakuhei Fujiwhara, nhà khí tượng học người Nhật Bản ban đầu mô tả nó trong một bài báo năm 1921 về chuyển động của xoáy trong nước.<ref name="Fujiwhara1291">{{cite journal |last=Fujiwhara |first=Sakuhei |year=1921 |title=The natural tendency towards symmetry of motion and its application as a principle in meteorology |journal=Q. J. R. Met. S. |volume=47 |issue=200 |pages=287&ndash;293 |doi=10.1002/qj.49704720010 |bibcode = 1921QJRMS..47..287F }}</ref><ref>{{cite news |url=https://www.usatoday.com/weather/wfujiwha.htm |title=Fujiwhara effect describes a stormy waltz |accessdate=2008-02-21 |work=[[USA Today]] |publisher= |date= November 1, 2007}}</ref>
 
== BãoXoáy thuận nhiệt đới ==
{{Chính|Bão nhiệt đới}}
[[Bão nhiệt đới]] có thể [[Sự hình thành bão nhiệt đới|hình thành]] khi các vòng tuần hoàn nhỏ hơn trong Khu vực[[Đới hội tụ liên vùngchí tuyến]].<ref>{{cite journal|journal=J. Atmos. Sci.|date=June 2010|pages=1745–1758|title=Genesis of Tropical Storm Eugene (2005) from Merging Vortices Associated with ITCZ Breakdowns. Part III: Sensitivity to Various Genesis Parameters|author1=Kieu, Chanh Q. |author2=Da-Lin Zhang|doi=10.1175/2010JAS3227.1|volume=67|bibcode = 2010JAtS...67.1745K }}</ref> Hiệu ứng này thường được đề cập liên quan đến chuyển động của lốc xoáy nhiệt đới, mặc dù sự hợp nhất cuối cùng của hai cơn bão là không phổ biến. Hiệu ứng trở nên đáng chú ý khi chúng tiếp cận nhau trong phạm vi {{convert|1400|km|mi}}. Tốc độ quay trong các cặp tương tác Fujiwhara tăng tốc khi các cơn bão nhiệt đới ở trong phạm vi {{convert|650|km|mi}} vớicủa nhau.<ref name="Ziv1995"/> Sáp nhập hai hệcơn thốngbão (hoặc cắttách ra khỏitừ một trong hai) trở thành hiện thực khi chúng ở trong phạm vi {{convert|300|km|mi}} củavới nhau.<ref>{{cite journal|journal=Mon. Wea. Rev.|date=November 2003|page=2659|title=A Classification of Binary Tropical Cyclone–Like Vortex Interactions|author=Prieto, Ricardo, Brian D. McNoldy, Scott R. Fulton, and Wayne H. Schubert|volume=131|doi=10.1175/1520-0493(2003)131<2656:acobtc>2.0.co;2|bibcode = 2003MWRv..131.2656P }}</ref>
 
==Xoáy thuận ngoài nhiệt đới==
Người dùng vô danh