Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Các đặc tính==
Hữu Hậu
 
==Liên kết ngoài ==
* http://c2.com/cgi/wiki?HighLevelLanguage - The [[WikiWikiWeb]]'s article on high-level programming languages
Người dùng vô danh