Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Các đặc tính==
Hữu Hậu đẹp trai x3.14
11A2
 
==Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh