Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Oki Yuya”

Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{subst:PAGENAME}} |image= |fullname={{subst:PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1999|8|22}} |birth_place=Ibaraki,…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{subst:PAGENAME}} |image= |fullname={{subst:PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1999|8|22}} |birth_place=Ibaraki,…”)
(Không có sự khác biệt)