Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng Fujiwhara”

== Xoáy thuận nhiệt đới ==
{{Chính|Bão nhiệt đới}}
[[Bão nhiệt đới]] có thể [[Sự hình thành bão nhiệt đới|hình thành]] khi các vòng tuần hoàn nhỏ hơn trong [[Đới hội tụ liên chí tuyến]].<ref>{{cite journal|journal=J. Atmos. Sci.|date=June 2010|pages=1745–1758|title=Genesis of Tropical Storm Eugene (2005) from Merging Vortices Associated with ITCZ Breakdowns. Part III: Sensitivity to Various Genesis Parameters|author1=Kieu, Chanh Q. |author2=Da-Lin Zhang|doi=10.1175/2010JAS3227.1|volume=67|bibcode = 2010JAtS...67.1745K }}</ref> Hiệu ứng này thường được đề cập liên quan đến chuyển động của xoáy thuận nhiệt đới, mặc dù sự hợp nhất cuối cùng của hai cơn bão là không phổ biến. Hiệu ứng trở nên đáng chú ý khi chúng tiếp cận nhau trong phạm vi {{convert|1400|km|mi}}. Tốc độ quay trong các cặp tương tác Fujiwhara tăng tốc khi các cơn bão nhiệt đới ở trong phạm vi {{convert|650|km|mi}} của nhau.<ref name="Ziv1995"/> Sáp nhập hai cơn bão (hoặc tách rachiếm từ một trong hai) trở thành hiện thực khi chúng ở trong phạm vi {{convert|300|km|mi}} với nhau.<ref>{{cite journal|journal=Mon. Wea. Rev.|date=November 2003|page=2659|title=A Classification of Binary Tropical Cyclone–Like Vortex Interactions|author=Prieto, Ricardo, Brian D. McNoldy, Scott R. Fulton, and Wayne H. Schubert|volume=131|doi=10.1175/1520-0493(2003)131<2656:acobtc>2.0.co;2|bibcode = 2003MWRv..131.2656P }}</ref>
 
==Xoáy thuận ngoài nhiệt đới==
Người dùng vô danh