Khác biệt giữa các bản “Lê Thế Tông”

 
{{Vua nhà Lê trung hưng}}
{{Navboxes
|title= Lê Duy Đàm
|list1=<span>{{Đầu hộp}}
{{Thứ tự kế vị
|chức vụ= [[An Nam đô thống sứ]]
|trước = [[Mạc Mậu Hợp]]
|sau = [[Lê Kính Tông|Lê Duy Tân]]
|năm =
}}
{{Cuối hộp}}
{{An Nam đô thống sứ}}
}}
{{An Nam đô thống sứ}}
{{Tham khảo|2}}