Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

n
Thêm mục: Phương ngữ và hiện thực
(Đã lùi lại sửa đổi '''rối rắm''' của X3cafe (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n (Thêm mục: Phương ngữ và hiện thực)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Lưu ý: Hầu hết các hệ điều hành hỗ trợ kiến trúc đa luồng hay đa nhiệm đều có khả năng thực thi những chương trình được tạo ra từ mã viết theo kiểu thông thường mà không đá động tới các chức năng đa luồng hay đa nhiệm. Điểm khác nhau là khi không dùng tới các ưu điểm đa luồng hay đa nhiệm thì chương trình đó sẽ không tận dụng được ưu thế phần cứng và phần mềm hỗ trợ (thường thì chương trình đó chạy chậm hơn)
 
== Phương ngữ và hiện thực ==
Một ''phương ngữ'' (tiếng Anh: '''dialect''') của một ngôn ngữ lập trình hay ngôn ngữ trao đổi dữ liệu là một biến thể (tương đổi nhỏ) hay phần mở rộng của ngôn ngữ đó mà không làm thay đổi bản chất bên trong của nó.
 
== Lịch sử ==