Khác biệt giữa các bản “Hà Tiên”

File:Núi Tô Châu.jpg|Núi Tô Châu bên hồ Đông Hồ.
Hình:Sắc Tứ Tam Bảo Tự.JPG|Sắc Tứ Tam Bảo Tự, Hà Tiên.
Tập tin:Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.jpg|Trung tâm Thị xã Hà Tiên
Tập tin:Thạch Động, Hà Tiên.jpg|Thạch Động, Hà Tiên ‎
Tập tin:Mũi Nai, Hà Tiên.jpg|Mũi Nai, Hà Tiên
Tập tin:Chiều trên biển Hà Tiên.jpg|Chiều trên biển Hà Tiên
Tập tin:Cửa khẩu Hà Tiên.jpg|Cửa khẩu Hà Tiên
</gallery>
 
== Tham khảo ==
<references />
6.438

lần sửa đổi